Tot ze het tegendeel ontdekken als er is ingebroken. Weg is het gevoel van veiligheid.
Na een aantal jaren van daling stijgt het aantal woninginbraken weer fors. De financiële schade is groot, de emotionele schade bij de slachtoffers is mogelijk nog groter. De woning is het meest beschermde gebied in ons privé-leven en daarin bevindt zich ons grootste recht, ons eigendom. De inbreuk daarop heeft dikwijls nare psychische gevolgen. Er gaat dan ook niet één enquête van de overheid voorbij zonder dat de bevolking veiligheid en leefbaarheid als het allerbelangrijkste in hun leven aangeeft.

Nieuwbouwprojecten
Volgens het Bouwbesluit dienen alle van buitenaf bereikbare deuren en ramen van nieuwe woningen te voldoen aan NEN 5096, inbraakwerendheid klasse 2. Dat staat gelijk aan de eisen inbraakwerendheid die Politiekeurmerk Veilig Wonen® eist. Het PKVW gaat echter verder dan eisen stellen aan een woning. Veiligheid begint al aan de rand van uw woonwijk en werkt van daaruit naar binnen, tot aan de woning. Wij kunnen uw bouwplannen vanaf de tekening toetsen aan de volgende aspecten:
Stedenbouwkundige randvoorwaarden, openbare ruimte, gebouw, kavel en woningniveau.


Bestaande bouw
Goedgekeurde rookmelders op alle verdiepingen maken het geheel compleet qua veiligheid. Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaande bouw kent deelcertificaten, waarvoor u afzonderlijk gecertificeerd kunt worden. Graag lopen wij samen met u door een woonwijk om de omgeving, complexen (bouwblokken en gebouwen) en woningen te toetsen aan veiligheid. Indien gewenst begeleiden wij u naar het certificeringniveau en kunnen wij als erkend inspecteur uw woningen toetsen aan de eisen van het PKVW.

Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Hang- en sluitwerk is dikwijls een sluitpost. Jammer, de inbreker staat daardoor meestal binnen 30 seconden bij u binnen.
Door goedgekeurd hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren toe te passen, door het aanbrengen van verlichting bij de buitendeuren van uw woning en daaraan toegevoegd een aantal goede gewoonten, vermindert u de kans op een woninginbraak met maar liefst 90 %.
Securikoers is als erkend PKVW-bedrijf aangesloten bij een certificeringinstelling voor Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Wij adviseren u graag en / of wij brengen u in contact met een vertrouwde en vakkundige slotenmaker.
Ook zijn wij namens NCP Certificatie bevoegd om te inspecteren voor certificatie.

Op het gebied van opleidingen binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen® voeren wij docentwerkzaamheden uit voor een aantal erkende opleidingsinstituten.

1. Preventieadviseur woningniveau bestaande bouw in twee of drie dagen, inclusief examen.

2. De verplichte 2-jaarlijkse opfrisdag van één dag voor de preventieadviseur

3. De ééndaagse cursus nieuwbouw woningniveau leidt u, met name als architect, projectontwikkelaar of aannemer, naar opzienbarende en zeer belangrijke informatie om onder andere te voldoen aan een aantal eisen van het Bouwbesluit.

4. Cursus keurmeester woningniveau, twee dagen inclusief examen.


Wij adviseren u graag welke opleiding het beste bij u past en brengen u in contact met de erkende opleidingsinstituten.
Ook voor de overige cursussen op het gebied van Politiekeurmerk Veilig Wonen® kunnen wij u via ons loket adviseren en doorverwijzen.

Nieuwbouw
De meest efficiënte en effectieve wijze om een woonwijk te beveiligen is door dat mee te nemen tijdens het ontwerp. Als de eerste potloodstrepen aan het papier worden toevertrouwd kunt u de veiligheid reeds inbouwen. Stedenbouwkundige randvoorwaarden hebben onder andere toegevoegde waarde met betrekking tot sociale ogen en minder vluchtwegen voor de dader. In de openbare ruimte worden onder andere eisen gesteld aan de openbare verlichting en toezicht op geparkeerde auto’s.

Kavelniveau; wat denkt u van veilige achterpaden?
Gebouwen; alleen de bewoner heeft toegang tot een goed verlicht gebouw zonder enge plekken.

Woningeisen vragen goede bouwkundige, organisatorische en sociale maatregelen en tot slot goedgekeurde rookmelders.


Politiekeurmerk Veilig Wonen nieuwbouw verhoogt niet alleen de veiligheid van uw woning maar ook de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, dus van A tot Z. Hoewel u vrijwillig kunt besluiten deel te nemen aan het Politiekeurmerk, is het niet vrijblijvend. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk een gedeelte of een beetje toe te passen. Het is alles of niets. In tegenstelling tot Politiekeurmerk kent het Bouwbesluit overigens geen vrijwilligheid. Dat is een wettelijke verplichting. Ook op dat gebied adviseren wij u graag, zoals op het gebied van NEN 5096 en NEN 5087. Of hoe, waar en welke verplichte rookmelders u moet toepassen.

In overleg met u, een toetslijst en een goed leesbare rapportage dienen wij u van advies vanaf de tekeningen in de voorlopige ontwerpfase van uw woningproject.
Bovendien kunnen wij namens u alle besprekingen en administratieve rompslomp uitvoeren. Tijdens de bouw van uw project begeleiden wij u, onder andere door een regelmatig bezoek op de bouw. Eventuele omissies worden hierdoor in een vroegtijdig stadium opgemerkt en kunnen dan relatief goedkoop worden aangepast. Alvorens u uw project aanbiedt voor inspectie voeren wij, indien gewenst, een voorkeuring uit. Tijdens de keuringen kunnen wij u vertegenwoordigen.


Bestaande bouw
In de bestaande bouw kunnen we u begeleiden tijdens toetsing en adviezen op omgevingsniveau, complexniveau en woningniveau. Bovendien hebben wij een erkend inspecteur voor Politiekeurmerk Veilig Wonen woningniveau in huis.

Zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw voerden wij met ons advies vele gerenommeerde projectontwikkelaars en aannemers professioneel naar het Certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Nog steeds voeren wij voor deze klanten naar volle tevredenheid onze werkzaamheden uit. Ook de architecten weten ons steeds vaker te vinden.